สนใจทำการ์ตูนติดต่อ

www.Cartoon2d.com

ส่งรายละเอียดหรือเนื้อหางานทั้งหมดมาให้ตีราคาก่อนนะครับ เดี๋ยวจะรีบแจ้งและติดต่อกลับไปครับผม ส่วนเบอร์จะแจ้งหลังจากที่ตกลงงานแล้วนะครับ

Animation

Animation

CAI teach use car

CAI teach use car

Animation For Love

Animation For Love

Animation Line

Animation Line

Port Animation

Port Animation

CAI Flash

CAI Flash

CAI Room

CAI Room
- Flash Animation
- Flash MV
- Cartoon Animation
- Cartoon 2 D
- CAI Flash
- CAI Presentation
- Graphic Design
- Illustrator
- Photoshop
- Artwork

Sunday, April 12, 2009

Graphic Designs in Business

Can you imagine life without graphic designs? Today's world is full of designs which you might not aware of it. In every aspects of our lives from the moment we wake up till the time we goes home, we see graphics everywhere. It has became a part of our lives and businesses too.

Businesses use Graphic Design in a various of ways for their products and services promotion such as poster, newsletter design, banners, flyers, logos, brochure design, business cards, letterheads, websites and etc.

What is Graphic Design Anyway?

Graphic design is the use of graphic elements and text to communicate ideas or information to specific audiences. It refers to a numer of artistic and professional disciplines which focus on visual communication and presentation. Various methods are used to create and combine symbols, images or words to create a visual presentation. Typically, graphic design is most commonly-used to create marketing materials in businesses such as magazines, advertisements, logo, web design and more so.

Graphic designers or graphic artist as sometimes called are the one resposible in creating unique and amazing graphic designs. They mainly plan, analyze and create visual solutions to communicate people. I would say that they are the one mostly needed in most businesses today because they find effective ways to get messages across in print, electronic and film media using a variety of methods they know. It may be through photography, animation, color, illustration and other various techniques.

Graphic design when done successfully by graphic designers, it attracts attention, enhances the message you are sending and adds credibility to your business.

Characteristics of a Good Graphic Designers?

A good graphic designers can communicate a message through design.

A good graphic designers build trust and confidence in companies and helps in brand development..

A good graphic designers can enhance the image of advertising.

A good graphic designer welds artistic concepts.
A good graphic designer is legible.

A good graphic designer creates appealing and attractive design.

A good graphic designer is unique.

A good Graphic designers consider cognitive, cultural, physical, and social factors in planning and executing designs for the target audience

A good Graphic Designers gather relevant information by meeting with clients, creative or art directors, and by performing their own research.

Communications done by visual effect is far more effective than written communication; even the unspoken significance of emotion and importance are conveyed. Is the topic serious or playful? Has the viewer to be soothed, stimulated, and urged to action? Graphic Designers control the message and so there cannot be any compromise in the world of graphic designs. Graphic Design is important wether like it or not, it simply create balance between design and technology.

Though this is the age of computers, even prior to this computer revolutionized production designing was a part of everyone’s life. Graphic Design has always kept a position of cutting edge. Communications done by visual effect is far more effective than written communication; even the unspoken nuances of emotion and importance are conveyed. Is the topic serious or playful? Has the viewer to be soothed, stimulated, and urged to action? Graphic Designers control the message and so there cannot be any compromise in the world of graphic designs.